Universiteitsfondsen SuperNils

Er zijn er twee !

Het eerste universiteitsfonds werd opgericht in de schoot van de universiteit van Gent en werd boven de doopvont gehouden op 8 augustus 2019. Het tweede fonds zit bij de UZA Foundation, verbonden aan het UZA en de universiteit van Antwerpen. Dit fonds kreeg zijn definitieve vorm in december 2019.

Graag gaan we nu wat dieper in op beide fondsen en hun doelstellingen.

1° Fonds SuperNils_GE785

Fonds opgericht in de schoot van de universiteit van Gent (initiatiefnemers zijn Robert Scheltjens, Leona Koninckx, Jorn Scheltjens en Professor Dr. Tessa Kerre), met als doel om financiële ondersteuning te voorzien aan: onderzoek naar leukemie bij kinderen en volwassenen, onderzoek naar immunotherapie en onderzoek naar de impact van het informeren van patiënten, naasten en zorgverleners over leukemie en immunotherapie (zie motion-comic !).

De middelen vanuit het fonds worden ingezet voor het onderzoek, zoals omschreven in het doel hierboven, met in het bijzonder ook de aanstelling van noodzakelijk personeel en de daartoe bijhorende werkingsmiddelen.

De middelen worden beheerd door een wetenschappelijk beheerscomité, dat bestaat uit de volgende leden:

  • Professor Dr. Piet Hoebeke (decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  • Professor Dr. Guy Joos (voorzitter commissie wetenschappelijk onderzoek van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  • Professor Dr. Jo Vandesompele (voorzitter stuurgroep CRIG (Cancer Research Institute of Ghent))
  • Professor Dr. Tessa Kerre (Vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  • Dr. Pieter Rondou (vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  • Professor Dr. Barbara De Moerloose (vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  • Robert Scheltjens (voorzitter vzw SuperNils)
  • Jorn Scheltjens (ondervoorzitter vzw SuperNils)
  • Leona Koninckx (bestuurslid vzw SuperNils)

Het beheerscomité voert het dagelijks beleid en zorgt voor de uitvoering van de werking van het fonds SuperNils. De leden kunnen ook beslissingen nemen met betrekking tot de besteding van de middelen uit het fonds.

Halfjaarlijks krijgt de vzw een gedetailleerd overzicht van de inkomsten, uitgaven en bestemmingen van de middelen. Eén van de wetenschappers kan ook uitleg komen geven tijdens de algemene jaarvergadering van vzw SuperNils.

De vzw zorgde voor het startkapitaal van het fonds SuperNils_GE785. Verdere inkomsten worden verzekerd door jaarlijkse stortingen vanuit de vzw (tussen de 5000 euro en 10 000 euro, afhankelijk van de beschikbare budgetten). Uiteraard kunnen ook individuele personen, organisaties, bedrijven en verenigingen zorgen voor giften, stortingen of legaten. Vanaf 40 euro ontvangen ze dan een fiscaal attest, waarmee ze een deel van hun storting kunnen recupereren via de belastingen.

1° Doneren kan heel simpel via deze knop.

2° Je kan ook werken met een bankoverschrijving. Gebruik dan deze gegevens.

Rekeningnummer van het Fonds SuperNils_GE785 Gent:

BE26 3900 9658 0329

Met de vermelding: “storting fonds SuperNils_GE785”

3° Of je kan een actie opzetten voor het fonds SuperNils. Klik dan op de onderstaande knop.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

2° Fonds SuperNils – UZA Foundation.

Doelstelling van dit fonds is het financieel ondersteunen van wetenschappelijk innovatief en klinisch onderzoek naar acute leukemie.

De door het fonds ter beschikking gestelde middelen zullen door het UZAF worden toegewezen aan de dienst hematologie van het universitair ziekenhuis Antwerpen, waar zij zullen wetenschappelijk inhoudelijk worden beheerd door het diensthoofd hematologie. Het diensthoofd hematologie en/of leden van zijn wetenschappelijk team zullen aan de hand van een jaarlijks rapport toelichten aan de leden van vzw SuperNils waarvoor de ter beschikking gestelde middelen werden aangewend.

Het fonds bezorgt minstens één maal per jaar een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven/bestemmingen van het fonds, aan vzw SuperNils. Mogelijk komt een wetenschapper uitleg geven tijdens de algemene ledenvergadering.

Het UZAF zal ook visibiliteit geven aan het fonds, de werking en de impact ervan via haar eigen communicatiekanalen (UZA Foundation website, nieuwsbrief en jaarverslag).

Vzw SuperNils zorgde voor een startkapitaal van het fonds en probeert jaarlijks tussen de 5000 en 10 000 euro op de rekening van Fonds SuperNils te storten. De grootte van deze budgetten zijn afhankelijk van de inkomsten en sponsoring van onze vzw. Ook individuele personen kunnen stortingen doen op het rekeningnummer van dit fonds. Vanaf 40 euro ontvangen ze hiervoor een fiscaal attest van het UZAF, waarmee ze een deel van hun storting kunnen recupereren via de belastingen.

Rekeningnummer van Fonds SuperNils Antwerpen (UZAF):

BE69 0017 9875 6478 BIC GEBABEBB

Met vermelding van “Gift fonds SuperNils”.

Visits: 350