SuperNils zit niet stil …

Door te klikken op onderstaande tekeningen / foto’s kom je meer te weten over onze acties en activiteiten. Je zal merken dat we niet stil zitten bij vzw SuperNils. De ingezamelde centen worden goed besteed en de vooropgestelde doelstellingen worden netjes uitgevoerd.

Jaarlijks organiseren we een SuperNilsdag voor de kinderen die vechten tegen leukemie of een andere kanker. Momenteel doen we dit in de kinderafdelingen van UZ Gent en UZ Antwerpen.

Alle jaren, rond de verjaardag van Nils (10 januari), steken we de volwassenen die een onco-hematologische aandoening hebben, een hart onder de riem. We doen dit in het UZ Gent, het UZ Antwerpen en Klina Brasschaat (afdeling hematologie).

SuperNils doet jaarlijks mee aan de acties van de Warmste Week van Studio Brussel, als hun regels dit uiteraard toelaten.

Binnen de krijtlijnen van onze tweede organisatiedoelstelling ondersteunen we het wetenschappelijk onderzoek naar leukemie en het project Immuno-T. Dit gebeurt via twee universiteitsfondsen, namelijk SuperNils GE_785 bij de universiteit van Gent en het fonds SuperNils bij UZA Foundation.

SuperNils zet zich ook in voor het onderwijs. Er wordt gewerkt aan een webinar die onderwijsprofessionals wegwijs maakt in het omgaan met kanker in de klas. Er worden lessenpakketten voorzien en rouw- en verdrietkoffers.

SuperNils neemt deel aan verschillende activiteiten, om meer bekendheid te verwerven en daardoor ook meer fondsen binnen te halen. Deze middelen zijn immers noodzakelijk om de organisatiedoelstellingen te blijven realiseren.

Visits: 1269