SuperNils in de media …

SuperNils tracht regelmatig in de media te verschijnen. Met als doel meer bekendheid te verkrijgen, maar ook om de realisaties van de vzw openbaar te maken. Mensen moeten immers weten wat er met hun ingezamelde centen gebeurt en op welke manier de budgetten bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van SuperNils.

Uiteraard gebeurt dit niet alleen via de gesproken en geschreven pers. Ook deze website vormt een belangrijk communicatieplatform met de leden en de buitenwereld. Verder maken we gebruik van sociale media, zoals facebook, instagram en twitter om informatie de wereld in te sturen.

Bovendien zijn ook onze jaarlijkse algemene vergaderingen een belangrijke bron van informatie voor de leden van vzw SuperNils. Daar krijgen ze info over de algemene werking, de budgetten, de begroting en de gerealiseerde en geplande activiteiten. We zullen er in de nabije toekomst ook info geven over het wetenschappelijk onderzoek dat we ondersteunen, via presentaties van betrokken professoren en onderzoekers.

Benieuwd naar onze vermeldingen in de geschreven en gesproken pers? Kijk hieronder, per kalenderjaar.

Visits: 1105