SuperNils en onderwijs


Vzw SuperNils wil via één van zijn doelstellingen de leerkrachten voor de klas ondersteunen, als ze worden geconfronteerd met kanker bij één van hun leerlingen of een familielid ervan.

We gaan dit op twee verschillende manieren doen.

Via digitale weg (onze website) worden materialen en tips aangereikt, waarmee de klasleerkracht aan de slag kan. Het gaat hier om diverse zaken, zoals spelvormen, gesprekstechnieken, boeken, lesmaterialen, … Onze onderwijscoördinator, Tess Buelens – zelf een jonge en gedreven leerkracht, brengt deze materialen samen. Ze krijgt daarvoor de hulp van haar collega’s uit diverse scholen en onderwijsnetten. Vanaf september 2020 krijgt dit onderdeel van de website geleidelijk aan meer vulling.

Vervolgens willen we ook SuperNils-koffers aan scholen bezorgen. In deze koffers zitten dan materialen om aan de slag te gaan met verdriet en rouw. Het gaat om boeken, spelmaterialen, materialen om in gesprek te gaan, enz. De aankoop van de koffers en de materialen zal geld kosten. Dat proberen we bijeen te krijgen via sponsoring van grote bedrijven en serviceclubs. We gaan ook projecten indienen bij Roparun, BNP Paribas Fortis en andere aanbieders. Bedoeling is om een kwaliteitsvolle koffer samen te stellen, waarmee de scholen jaren aan de slag kunnen. We willen breder gaan dan alleen rouwverwerking. Als een vriendje uit de klas ernstig ziek is, zijn veel kinderen verdrietig en bang. Ook hoe daarmee moet omgegaan worden, moet via de koffers kunnen aangepakt worden.

Bedrijven, clubs of particulieren die interesse hebben om dit initiatief te steunen, mogen altijd contact opnemen met de voorzitter van vzw SuperNils, via: robert.scheltjens@supernils.be. Hij geeft de info dan meteen ook door aan Tess Buelens, onderwijscoördinator.

Visits: 202