Onze statuten en afsprakennota’s

Een vereniging kan niet zonder correcte statuten en transparante en duidelijke afspraken.

Door de komst van onze jeugdpijler, Nils for Life, moeten de statuten worden aangepast aan de nieuwe situatie.  Vervolgens zullen ze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van onze vereniging, om tenslotte opnieuw te worden ingediend bij de Federale Overheidsdienst. Daarna kunnen de statuten ook op de website worden aangepast. Tot dan blijven de huidige statuten rechtsgeldig.

Omdat goede afspraken goede vrienden maken, hebben we met de jeugdpijler, Nils for Life, een afsprakennota uitgeschreven. Deze kan je ook terugvinden op onze website.

                                            

Visits: 234