Onderwijs – oefeningen bij de website van SuperNils

1° De Beren – Stedelijk basisonderwijs Antwerpen – 2040 Antwerpen – Berendrecht

Klasgroep: 5de leerjaar

Leerkracht: Vicky Vermeiren

Inhoud: begrijpend lezen; vragen bij filmpje van Immuno-T;

organisaties die zich inzetten voor kanker; acties voor het goede doel;

creatieve afsluiter.

Werkbundel: Werkbundel SuperNils – De Beren – Stedelijk Onderwijs Antwerpen Berendrecht.

Visits: 350