Omgaan met verlies …

Missing You vzw is een vrijwilligersorganisatie die zich in heel Vlaanderen inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die een dierbare verloren zijn. Aangezien jonge mensen ook tijd en ruimte nodig hebben om hun verlies te verwerken, wil Missing You hen hierin (onder-)steunen door hen enerzijds in contact te brengen met lotgenoten en anderzijds door het sensibiliseren van hun omgeving en de bredere maatschappij. Klik op de foto hiernaast en ga naar de educatieve pagina van Missing You. Je vindt er educatieve materialen, een boekenlijst, een spel, enzovoort.

—————————————————————————————————————————————-

Lost & Co is een mooie organisatie (en partner van vzw SuperNils!) die mensen helpt bij het omgaan met rouw en verlies. Je kan er terecht voor een luisterend oor en een gesprek. Professionals die worden geconfronteerd met één of andere vorm van verlies vinden er mogelijke vormingen.

—————————————————————————————————————————————-

Nooit meer beter is een mooi boek van Tomas en Diewer Bruyland-van der Meijden, in een uitgave van Lucas for Life vzw.

Lucas for Life vzw brengt palliatieve thuiszorg voor kinderen onder de aandacht, verwerft fondsen voor deze palliatieve thuiszorg, maakt ziek zijn, niet meer beter worden en sterven bespreekbaar bij kinderen en jongeren en houdt de nagedachtenis aan Lucas, die overleed aan de gevolgen van kanker op 8-jarige leeftijd, levend.

Het boek is geschikt voor kinderen van 6 tot 9 jaar, om voor te lezen of zelf te ontdekken en de dood bespreekbaar te maken. Moeilijke materie, maar mooi gebracht!

Wil je meer te weten komen over Lucas for Life vzw, kijk dan op www.lucasforlife.be

`

Visits: 118