Lost & Co … partner van vzw SuperNils

Omgaan met rouw en verlies …

De wetenschap staat al heel ver in het onderzoek naar en de behandeling van kanker. Gelukkig genezen er dan ook veel mensen van deze ernstige ziekte.

Jammer genoeg slaagt men er nog niet in om iedereen dezelfde overlevingskansen te bieden. En dan kan het soms toch nog slecht aflopen.

Voor de mensen die achterblijven start dan een periode van rouw. Ze moeten het verlies verwerken, een plekje geven in hun verdere leven. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Elke persoon zal dit dan ook op een andere, eigen manier doen. De meeste mensen slagen erin om het verdriet te verwerken. Een goede communicatie en begrip van partner en familie zijn daarbij zeker belangrijk. Geef elke persoon de ruimte om met zijn verdriet om te gaan, luister naar elkaar en begrijp de mogelijke verschillen in verwerking.

Weet ook dat rouwen niet alleen voorkomt bij een definitief afscheid van een dierbare. Het krijgen van een moeilijke diagnose kan ook een rouwproces in gang zetten. We noemen dit omgaan met “levend verlies”. Je verliest immers mogelijke sociale contacten, je algemene gezondheid staat onder druk, je levenskwaliteit kan dalen, je kan niet meer naar het werk of school, je moet je hobby/sport even on hold zetten, enz. Allemaal zaken waarmee je dan ook moet leren omgaan. Ook dan ga je door een rouwproces.

Familie en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen in de begeleiding van dit proces. Soms zal echter ook professionele hulp noodzakelijk zijn. Neem dan contact op met je huisarts, die je kan doorverwijzen naar de juiste begeleiding.

Sommige mensen hebben ook baat bij een gesprek, een luisterend oor. In contact komen met lotgenoten, mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt. Luisteren naar hoe anderen het hebben aangepakt, hoe anderen doorheen het rouwproces zijn gekomen.

Lost & Co is een mooie organisatie die het omgaan met rouw en verlies wil ondersteunen. Dat kan via gesprekken met compagnons (lotgenoten die hetzelfde meemaakten) of via het aanreiken van navormingen voor professionals, die worden geconfronteerd met werkelijk of levend verlies (leerkrachten of zorgverleners). Mogelijk volgen er later ook workshops voor mensen die met levend verlies worden geconfronteerd. Samen iets doen, samen nadenken over dit verlies, samen een traject doorlopen. Allemaal acties die kunnen helpen om het verlies een plekje te geven in je verdere leven.

We zijn blij om je hieronder te kunnen doorverwijzen naar de website van Lost & Co (link 1). Onder de tweede link komt later een vormingsaanbod voor leerkrachten en onder link 3 komt een workshop voor patiënten die met levend verlies werden geconfronteerd. Momenteel werkt alleen link 1, maar we hopen ook de andere ideeën zo snel als mogelijk te kunnen aanbieden.

Lost & Co – bezoek hun website …

Navorming(en) voor professionals (leerkrachten, zorgverleners) (in opbouw)

Workshop(s) voor mensen die geconfronteerd worden met “levend verlies” (in opbouw)

Als vrijwilliger aan de slag bij Lost & Co? Klik op de prent hiernaast en bekijk snel de brochures met informatie.

Visits: 188