Gegevens om je doorlopende betaling aan te maken bij je eigen bank – diamanten lid

Naam begunstigde: VZW SuperNils

Adres begunstigde: De Roerdomp 12 – 2920 Kalmthout-Nieuwmoer

Rekeningnummer: BE15 0018 5500 1930 BIC: GEBABEBB

Bedrag: zelf te kiezen, met een minimum van € 1 000,00

Datum eerste uitvoering: .. / .. / 2021

Periodiciteit: JAARLIJKS

Datum laatste uitvoering: .. / .. / …. (minimum 3 jaar)

Mededeling: VZW SuperNils – diamanten lid – Naam lid/bedrijf/organisatie

Visits: 208