Gegevens om een doorlopende opdracht aan te maken bij je bankinstelling – golden lid 9K

Naam begunstigde: VZW SuperNils

Adres begunstigde: De Roerdomp 12 – 2920 Kalmthout-Nieuwmoer

Rekeningnummer: BE15 0018 5500 1930 BIC: GEBABEBB

Bedrag: 15 euro

Datum eerste uitvoering: .. / .. / 2021

Periodiciteit: JAARLIJKS

Datum laatste uitvoering: .. / .. / 2023

Mededeling: VZW SuperNils – gouden lid 9 karaat – Naam en Voornaam lid

Visits: 215