Eerste bijzondere algemene vergadering …

Dinsdag 30 oktober 2018 – 19 uur …

Felix Pakhuis Antwerpen – Balls and Glory

Eerste bijzondere algemene vergadering van vzw SuperNils.

Een 25 aanwezige, effectieve leden kregen uitgebreide informatie over vzw SuperNils. De doelstellingen van de organisatie werden uitgelegd, als ook de visie, missie en de waarden die we nastreven.

Tijdens de bijeenkomst werden de statuten voorgelegd, geduid en goedgekeurd. Ook de leden van de Raad van Bestuur werden bij éénparigheid van stemmen bevestigd in hun rol. Verder was er al een eerste brainstorm over mogelijke activiteiten en acties die we kunnen organiseren. Zo zal er zeker al nagedacht worden over een jaarlijks terugkerend evenement in één van de ziekenhuizen, om zieke kinderen een leuke dag te bezorgen, die de vreselijke ziekte even doet vergeten.

Professor Dr. Tessa Kerre was uiteraard, als lid van de Raad van Bestuur, ook aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Zij gaf de aanwezigen uitleg over het project Immuno-T en de motion comic die werd gerealiseerd. Haar uitleg werd zeer gesmaakt door de aanwezigen. Het gaf iedereen alvast de kracht om met onze doelstellingen door te gaan. SuperNils moet iets betekenen in de medische wereld, wij moeten er zijn voor de patiënten en hun familie. Maar we moeten ook geld inzamelen om kankeronderzoek te steunen en het project Immuno-T verder uit te bouwen.

Samen staan we sterker in deze strijd, samen kunnen we stenen verleggen in de woeste rivier!!

Visits: 334