Onze statuten

Geen vzw zonder statuten !                                                      

De statuten werden goedgekeurd door de leden van de algemene vergadering op dinsdag 30 oktober 2018, met éénparigheid van stemmen.

Vervolgens werden ze ingediend bij de e-griffie van het Belgisch Staatsblad op 2 november 2018.

Volgende items werden opgenomen in de statuten van vzw SuperNils:

° Hoofdstuk 1: benaming, zetel, doelstelling en voertaal

° Hoofdstuk 2: leden

* Onbeperkt, minimum 3

* Effectief en steunend

* Raad van bestuur

* Stichtende leden

* Lidgeld

° Hoofdstuk 3: algemene vergadering

* Uitnodiging (afspraken)

* Stemming en stemrecht

° Hoofdstuk 4: Raad van bestuur

* Samenstelling en benoeming (3 jaar)

* Taken en bevoegdheden, aansprakelijkheid

* Handtekenrecht

* Beslissingen en stemmen

* Verslaggeving

* Onbezoldigd mandaat

° Hoofdstuk 5: diversen

* Rekeningen en begroting

* Ontbinding

 

Wil je de volledige statuten bekijken, klik dan op de onderstaande link:

https://supernils.be/statuten/

676total visits,1visits today