Leidraad voor onze werking …

1° Businessplan vzw SuperNils 2022

Deze nota werd unaniem goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van dinsdag 15 maart 2022. Ze wordt vanaf heden dus gebruikt als leidraad voor onze verdere werking.

2° Verslag algemene vergadering maart 2022

Visits: 283