Afsprakennota vzw SuperNils en Nils for Life

                            

 

Organisatievorm

Vzw SuperNils, met ondernemingsnummer 0712.780.942, blijft behouden als koepelorganisatie. Vzw Nils for Life wordt ontbonden en krijgt als jeugdpijler een plaats onder de koepel van vzw SuperNils.
De raad van bestuur van vzw SuperNils krijgt een nieuwe, uitgebreide samenstelling. Aanvullend bij de huidige leden worden twee mensen van de jeugdpijler toegevoegd: algemene voorzitter Robert Scheltjens, ondervoorzitter koepel Jorn Scheltjens, ondervoorzitter jeugd James Lescrauwaet, secretariaat Saartje Boel, penningmeester Annick De Helt, financieel adviseur Chelsea Roelandt, medisch adviseur Tessa Kerre, eventmanager Linda Baclaine en stockmanagement Leona Koninckx.

 

Eigenheid binnen eenheid

De oorspronkelijke organisaties moeten hun activiteiten verder kunnen ontplooien. De doelstellingen van de koepelorganisatie vzw SuperNils worden eventueel aangevuld met nieuwe doelen, die gekoppeld zijn aan de activiteiten van de onderliggende pijler(s). De activiteiten moeten wel voldoen aan de waarden en normen van de koepelorganisatie en moeten passen binnen de vooropgestelde doelstellingen. Activiteiten worden steeds besproken binnen de raad van bestuur en/of algemene vergadering en krijgen daar goedkeuring. Activiteiten van externe organisaties worden steeds afgetoetst aan ons normenkader, alvorens ze uit onze naam (SuperNils en Nils for Life) mogen spreken. Activiteiten van de jeugdpijler Nils for Life vermelden steeds de koepelorganisatie SuperNils in hun promomateriaal en vice versa.

 

 

Financiën

Vzw SuperNils krijgt twee professionele rekeningen bij BNP Paribas Fortis. Het huidige rekeningnummer BE15 0018 5500 1930 blijft behouden voor de  koepelorganisatie en externe communicatie (lidgelden, sponsoring). De jeugdpijler krijgt een eigen rekeningnummer voor interne werking. Het beheer van beide rekeningen ligt binnen de koepel (RVB). Daar wordt de bestedingsruimte vastgelegd, worden afspraken gemaakt rond bestemming goede doelen, worden inkomsten en uitgaven beheerd. Risico’s worden steeds tot een minimum herleid, rekeningen gaan nooit in negatief saldo.
Onkosten verbonden aan oprichting en ontbinding van de vzw Nils for Life worden éénmalig gedragen door vzw SuperNils. Vzw. SuperNils sluit zich aan bij het boekhoudkantoor van de huidige vzw Nils for Life. Hiervoor zullen de nodige stappen ondernomen worden.

Goede doelen

Vzw SuperNils en jeugdpijler Nils for Life blijven werken met de vier vooropgestelde doelstellingen van de koepelorganisatie.
De hoofddoelstelling blijft het ondersteunen van kinderen met leukemie (later uitbreiding naar volwassenen) door het uitdelen van goodiebags tijdens een SuperNilsdag.
Tweede doelstelling bestaat uit het doneren van verwenpakketten, jaarlijks op de verjaardag van Nils (10 januari), aan mensen die genezen zijn van of in behandeling zijn voor leukemie.
De derde doelstelling omvat het wetenschappelijk onderzoek naar kanker en leukemie in het bijzonder en de ondersteuning van het project Immuno-T van professor Kerre. Hiervoor werken we samen met het universiteitsfonds SuperNils, het CRIG en met de organisatie Me to You.
De vierde doelstelling tenslotte, omvat de ondersteuning van onderwijsmensen in hun communicatie rond leukemie en kanker in het algemeen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers en andere medewerkers van vzw SuperNils en jongerenpijler Nils for Life worden momenteel niet vergoed (kan aangepast worden, na goedkeuring in de RVB). Medewerkers van beide pijlers (koepel en jeugd) gaan het engagement aan om elkaar bij activiteiten te ondersteunen. Ze dragen steeds de waarden en normen van de koepelorganisatie uit. Mensen die zich hieraan niet houden, kunnen uit de vzw worden gezet, zonder mogelijkheid tot beroep. Het zijn de leden van de RVB die hierover beslissen.

 

Activiteiten – ruim aanbod

Activiteiten die jaarlijks moeten terugkeren en daardoor een flagship moeten worden in het landschap, zijn:
° Vanuit de koepel SuperNils:
° Vanuit de pijler Nils for Life:
Andere activiteiten die sponsoring kunnen opbrengen, zijn:

255total visits,1visits today